Permís B

B – (edat mínima: 18 anys)

  • Automòbils: De massa màxima autoritzada (M.M.A.) que no excedeixi de 3.500 kg. i fins a nou seients inclòs el del conductor. Poden portar enganxat un remolc de M.M.A. fins a 750 kg.
  • Conjunts de vehicles formats per un automòbil dels que autoritza conduir el permís de la classe B i un remolc que excedeixi de 750 kg de M.M.A., sempre que la M.M.A. no excedeixi de 4.250 kg.(amb l'autorització corresponent).
  • Tricicles i quadricicles de motor (si el tricicle de motor supera els 15 kw, el conductor haurà de tenir 21 anys).
  • Ciclomotors.
  • Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
  • Vehicles especials no agrícoles o conjunts dels mateixos, on la seva velocitat màxima no excedeixi de 40 km/h. i la seva M.M.A. no excedeixi de 3.500 kg i el nombre de persones transportades no excedeixi de 9, inclòs el conductor.
  • Vehicles especials agrícoles autopropulsats o conjunts dels mateixos, on la massa i dimensions màximes autoritzades excedeixin o no dels límits establerts en la reglamentació de vehicles pels vehicles ordinaris o si la seva velocitat màxima per construcció excedeix de 45 km/h.
  • Amb una antiguetat de tres o més anys és possible conduir una motocicleta de les que autoritza el permís de la classe A1, tan sols per territori espanyol(des de juliol de 2004).

No implica la concessió del permís A1 i ni la de l'A2.