TEMARI SETMANA DEL  25   AL  29  DE  JUNY

 

 

 

 DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUS DIVENDRES

10h a 12h

   

Avançaments

 

Immobilitzacions

Prioritat de pas

 

La càrrega

Enllumenat

 

Senyals

Senyals

 

Documentació

16h a 18h

Mecànica

 

Definicions

La via

 

Velocitat

Maniobres

 

Avançaments

Immobilitzacions

 

Prioritat de pas

20h a 21h

Altres usuaris

Perills de la via

Pneumàtics i frens

Conducció econòmica

Si vens dues hores al dia, hauràs fet tot el temari en 10 dies!!