TEMARI SETMANA DEL  23   AL  27  DE  ABRIL

 

 

 

 DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUS DIVENDRES

9h a 10h

   

Avançaments

Immobilitzacions

Prioritat de pas

La càrrega

16h a 17h

Senyals

Senyals

Documentació

Estat psicofísic del conductor

20h a 21h

Mecànica

Definicions

La via

Velocitats

Si vens dues hores al dia, hauràs fet tot el temari en 10 dies!!